Disclaimer

Disclaimer

BAAS MEDIA, met Kamer van Koophandel nummer (op aanvraag), geeft je toegang tot de website www.baas-media.com en nodigt je uit om kennis te nemen van ons aanbod. BAAS MEDIA behoudt zich het recht voor om de inhoud op elk moment aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen. De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van BAAS MEDIA.

De materialen op de website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid en kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van BAAS MEDIA. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende materialen liggen bij BAAS MEDIA en haar gebruikers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van BAAS MEDIA, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Het is niet toegestaan om webpagina's of individuele elementen van de website in een frameset te plaatsen of via een inline link te verwerken als daardoor verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Alle details bekijken